താഴെ മലയാളത്തില്‍ എഴുതാം
 Type in Malayalam: മുകളിലുള്ള ബോക്‌സില്‍ 'മംഗ്ലീഷില്‍' (ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളില്‍ മലയാളമെഴുതുന്ന രീതി) ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 'സ്‌പേസ് കീ' അമര്‍ത്തിയാല്‍ അത് മലയാളം അക്ഷരങ്ങളായി മാറും. അങ്ങിനെ എഴുതിയ കത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് ആവശ്യം ഉള്ളിടത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. മലയാള അക്ഷരങ്ങളുടെ പട്ടിക കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Thanks To varamozhi & Google